KNAUF: een nieuwe dienst voor de RECYCLING VAN GLASWOLAFVAL